ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes, mantidrà aquest any 2011 el seu conveni  amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona oferint descomptes  als seus col·legiats a través del Club ICAB. Poden fer les seves sol·licituds per correu electrònic (arquitasa@coac.cat) o a través del nostre formulari de Sol·licitud de Pressupost indicant la seva condició de col·legiats.

Com és sabut, dintre de les múltiples funcions dels advocats hi trobem la seva intervenció en herències, testaments, processos de divorci, litigis entre comunitats de propietaris i tot allò relacionat en el Dret Immobiliari i l’urbanisme. En tots aquests casos, sovint es dóna la necessitat de comptar amb els serveis d’una empresa independent de taxacions. És per això un plaer per nosaltres recordar-li la professionalitat d’ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes  inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404.
 
La  qualitat de les taxacions que efectua ARQUITASA garanteix unes valoracions tècniques objectives i fiables, no únicament per la independència dels seus Arquitectes Superiors, sinó també per el rigorós control tècnic que presideix totes les seves actuacions. Un informe d’ARQUITASA sempre inspirarà confiança al client i serà acceptat en l’entitat o organisme oficial que l’hagi requerit.
 
Confiant que els nostres serveis puguin ser del seu interès, ens posem a la seva disposició per ampliar qualsevol informació que pugui precisar.