Ens plau comunicar que ARQUITASA, en coordinació amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, ha establert un conveni  amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a fi d’oferir descomptes  als seus col·legiats a través del Club ICAB.

Com és sabut, dintre de les múltiples funcions dels advocats hi trobem la seva intervenció en herències, testaments, processos de divorci, litigis entre comunitats de propietaris i tot allò relacionat en el Dret Immobiliari i l’urbanisme. En tots aquests casos, sovint es dóna la necessitat de comptar amb els serveis d’una empresa independent de taxacions. És per això un plaer per nosaltres recordar-li la professionalitat d’ARQUITASA, Societat de Taxacions dels Col·legis d’Arquitectes  inscrita en el Registre Oficial del Banc d’Espanya des de l’any 1992 amb el número 4.404.

La  qualitat de les taxacions que efectua ARQUITASA garanteix unes valoracions tècniques objectives i fiables, no únicament per la independència dels seus Arquitectes Superiors, sinó també per el rigorós control tècnic que presideix totes les seves actuacions. Un informe d’ARQUITASA sempre inspirarà confiança al client i serà acceptat en l’entitat o organisme oficial que l’hagi requerit.

Confiant que els nostres serveis puguin ser del seu interès, ens posem a la seva disposició per ampliar qualsevol informació que pugui precisar.

Rebin una cordial salutació,

Joan Pineda i Munné, arquitecte
Delegat d’ARQUITASA a Catalunya
Anglí, 8 bis
08017 BARCELONA
Telf: 93 222 26 27 Fax:93 342 69 02
arquitasa@coac.net