La repartició dels béns immobles d’una herència pot ser una font d’amargues disputes si, com en la majoria dels casos, el causant no va detallar la seva partició. En molts casos, arribar a un acord per a una justa divisió dels béns patrimonials que conformen l’herència i preservar la bona relació familiar es converteix en un repte de dimensions èpiques.
113_HERENCIA_G

Cada cas és un món i nosaltres n’hem vist de tots els colors. Els problemes que poden sorgir són incomptables i la nostra tasca consisteix a determinar un valor justificat que no sigui posat en dubte per les parts. A partir de la nostra experiència, recomanem seguir els següents consells a l’hora de valorar una herència:

1. Nota simple registral
Obtenir en el Registre de la Propietat una Nota Simple de cada finca per tenir coneixement de la situació real de l’immoble pel que fa a titularitat, hipoteques, càrregues, servituds…. Si sospitem que hi pugui haver propietats no conegudes del causant, es pot sol·licitar una recerca registral. Una Societat de Taxació podrà tramitar aquestes sol·licituds.

2. Advocat especialitzat en herències
Quan es tracti de defensar els nostres interessos enfront d’una altra part és recomanable comptar amb els serveis d’un advocat amb coneixements i experiència en matèria d’herències. D’aquesta manera comptarem amb un assessorament adequat i ens evitarem molts mals de cap.

3. Taxació imparcial
Per determinar un valor que no sigui discutit és necessari comptar amb uns serveis de taxació que generin confiança en les parts. Les Societats de Taxació Homologades són les més indicades quan es requereix imparcialitat ja pels seus propis sistemes de control a què estan obligades, els seus informes són realitzats per un taxador de zona, revisades per un validador competent i finalment controlades i signades per un control tècnic representant de la Societat. Tenint en compte que aquestes persones poden treballar en punts geogràficament diferents, difícilment podran ser acusades de parcialitat.

4. Valor real a la data de la defunció
En la majoria dels casos la divisió del patrimoni immoble d’una herència requerirà un intercanvi monetari que compensi la diferència de valor dels béns que rep cada part. Per no perjudicar a cap de les parts és important que el valor obtingut sigui un valor real de mercat, un valor realment realitzable, ni superior ni inferior al que sigui esperable obtenir en el cas de posar l’immoble, per contracte privat entre comprador independent i venedor voluntari en la data de la defunció. Durant el boom immobiliari moltes societats taxadores es van guanyar la fama de taxar alt per ingerències de les entitats financeres. Aquest no és el cas de ARQUITASA. Aquesta Societat és independent d’entitats financeres i el seu principal mercat són els advocats i particulars per a finalitats de mercat.

5. Uniformitat de criteris
Quan en la valoració d’una herència concorrin diferents tipus de béns immobles com poden ser habitatges, oficines, solars, terrenys rústics, etc.  o aquests es trobin en localitzacions geogràfiques dispars, serà improbable, quan no impossible, que siguin tots valorats per un mateix taxador. Per no posar en dubte la coherència de criteris de taxació del conjunt haurem de comptar amb una Societat Homologada que ens garanteixi la mateixa qualitat i criteris comuns per a tots els usos i localitzacions.

ARQUITASA Societat de Taxació, està especialitzada en taxacions de qualitat i complexitat per a advocats, particulars i administracions públiques, en casos que requereixen una completa imparcialitat. La qualitat de les taxacions realitzades per ARQUITASA garanteix taxacions objectives i fiables, no només per la independència dels seus Arquitectes Superiors Col·legiats, sinó també pel rigorós control tècnic que presideix totes les seves actuacions.
Pressupost de Taxació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *