FERRA

PROGRAMA DE FORMACIÓ “ENc_17024” A BARCELONA, 19-20 de MAIG 2016
NIVELL I – Curs d’Iniciació a la Valoració Immobiliària: Principis, mètodes i criteris

ARQUITASA és una Societat de Taxació HOMOLOGADA al BANC D’ESPANYA, amb 30 anys d’existència i implantació a tot el territori de l’Estat i a diversos països llatinoamericans.

ARQUITASA està integrada en el grup empresarial AGIFI, (GIA, a Llatinoamèrica) al costat de les empreses Ginprosa, INZAMAC, FUCTURA i ION, desenvolupant, a més dels seus treballs de valoració, taxació i avaluacions, una tasca de CAPACITACIÓ I HOMOLOGACIÓ de professionals, assessorament a administracions públiques i empreses privades, elaboració d’informes sectorials, etc. … ARQUITASA edita diverses publicacions periòdiques, organitza Fòrums, Congressos i té una considerable presència i influència en el món digital, amb la seva web, blog i activitat a les xarxes socials.

Dins del seu procés d’expansió, ARQUITASA precisa incorporar al seu equip professional, tant col·laboradors externs, com col·laboradors interns estables. Aquests col·laboradors han de tenir experiència general i específica en almenys dos camps concrets dels tretze existents en l’àmbit de les valoracions i conèixer la nova legislació.

Les societats Homologades han de complir uns estrictes “Manuals de Procediment” supervisats pel Banc d’Espanya, que exigeix ??que els professionals integrats en els equips de les Societats de Taxació reuneixin una sèrie de requisits. En aquest sentit, ARQUITASA, per poder homologar als professionals que s’integrin en els seus equips ha elaborat el PLA DE FORMACIÓ “ENc_17024”, amb tres cursos consecutius de dificultat creixent.

Els professionals que cursin satisfactòriament el citat “PLA DE FORMACIÓ” i superin la PROVA FINAL avaluatòria, a més de complir una altra sèrie de requisits reglats, podran ser HOMOLOGATS, complint els requisits i metodologia que determina la NORMA ISO 17024.

ARQUITASA ha dissenyat i desenvolupat el PROGRAMA DE FORMACIÓ “ENc_17024” per FORMAR, CAPACITAR  i HOMOLOGAR professionals, tant, arquitectes, arquitectes tècnics, com enginyers, economistes o advocats, a més d’altres professionals de sectors més específics, com “experts en art” o altres. Tot això amb les noves exigències del sector.

Els cursos de BARCELONA van dirigits, principalment a ARQUITECTES i ARQUITECTES TÈCNICS, per tractar-se, principalment de formació en VALORACIONS IMMOBILIÀRIES, encara que els poden cursar altres professionals que desenvolupin la seva tasca en l’àmbit de l’empresa, l’advocacia, l’economia, el sector immobiliari, etc.

ARQUITASA impartirà el PROGRAMA DE FORMACIÓ “ENc_17024” a la ciutat de BARCELONA el proper mes d’abril.

El primer dels cursos del PROGRAMA DE FORMACIÓ o NIVELL I, “CURS D’INICIACIÓ A LA VALORACIÓ IMMOBILIÀRIA. PRINCIPIS, MÈTODES I CRITERIS “s’impartirà el proper mes d’abril amb una càrrega lectiva de 15 hores.

Informació i inscripció